****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
شهادت امام موسی كاظم (ع)

نوحه

 

بارالها خلاصم کن ، از این سیه چال و قفسم

ای کس بی کسان نگاهی ، که من گرفتار و بی کسم

غریبی دلشکسته ام

به لطفت دیده بسته ام

از ستم و ، جفای زندانبان من

در این قفس ، به لب رسیده جان من

******

جان من بر لبم رسید و ، نمیرسد جانانه ی من

شمع عمرم شود خموش و ، نمیرسد پروانه ی من

دم مرگم خدای من

رسان از ره رضای من

از ستم و ، جفای زندانبان من

در این قفس ، به لب رسیده جان من

******

بسکه گم کرده ام در اینجا ، روز و شب و ماه و سال خود

بینم آزادی از قفس را ، فقط بخواب و خیال خود

چه می شد روز آخرم

ببینم روی دخترم

از ستم و ، جفای زندانبان من

در این قفس ، به لب رسیده جان من

 

دریافت سبک
موضوعات : حاج حیـدر توکـل، شهادت امام موسی کاظم(ع)،