****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
شهادت امام موسی كاظم (ع)

نوحه

 

ما جان به کف در راه عشق توایم

ماسائل باب المراد توایم

تو شاه وفایی ، تو بحر عطایی

باب الحوائج در دو دنیا

نور دل و فرزند زهرا

یا سیدی موسی ابن جعفر

******

موسی ابن جعفر شد شهید کینه

زهرا زند در ماتمش به سینه

تمام پیکرش ، شبیه مادرش

سیلی زدست کینه خورده

از زهر دشمن جان سپرده

یا سیدی موسی ابن جعفر

******

در آن دم آخر به چشم گریان

گوید کجایی دلبرم رضاجان

بیا نور دیده ، به آخر رسیده

عمر من ای آرام جانم

ای راحت روح و روانم

یا سیدی مولا رضاجان

******

یا ثامن الحجج سیه به تن کن

بر قامت بابا خودت کفن کن

فدای غربتت ،  نثار تربتت

دسته گل اشک محبان

بنما نظر از لطف و احسان

یا سیدی مولا رضاجان

 

دریافت سبک
موضوعات : برادر رسول میثمی، شهادت امام موسی کاظم(ع)،