****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
شهادت امام موسی كاظم (ع)

نوحه

 

زندان شده نورانی از ماه جمال تو

دشمن به غل و زنجیر بسته پروبال تو

 دلها از داغ  تو گردیده مضطر

جانم فدایت یا موسی ابن جعفر

یا باب الحوائج موسی ابن جعفر

******

نور بصر  زهرا از چه شده زندانی

در بند غل و زنجیر آن جلوه ربانی

 با بغض و کینه میزد بی بهانه

  دشمن بر پیکر تو  تازیانه

یا باب الحوائج موسی ابن جعفر

******

 این زهر ستم آخر آتش زده بر جانت

زهرا به جنان گرید برحال پریشانت

برلب داری دم آخر نوایی

ای رضا ای رضاجانم کجایی

یا باب الحوائج موسی ابن جعفر

******

 لب تشنه دم آخر یاد شهدا بودی

 باذکر حسین جانم در کرببلا بودی

 در تشییع پیکرت شد جسارت

 اما نرفته دخترت اسارت

یا باب الحوائج موسی ابن جعفر

******

 شوری دگر اندازد یاد حرمت در دل 

 ما را بطلب یکشب مارا تو بدان قابل

 ما زنده از فیض نام حسینیم

 عاشق و دلداه کاظمینیم

یا باب الحوائج موسی ابن جعفر

 

دریافت سبک
موضوعات : برادر رسول میثمی، شهادت امام موسی کاظم(ع)،