****حسینیه نوحه****برای دسترسی كامل به سبك‌های مناسبت‌های مختلف، می‌توانید از فهرست موضوعات سبك‌ها كه در سمت راست پایگاه حسینیه نوحه وجود دارد استفاده نمایید****حسینیه نوحه****
بعثت رسول اکرم (ص)

زمزمه

(به سبك رب صل علی محمد)

 

کوه و صحرا دشت و دریا ، چون حرا شد غرق شادی

آسمان‌ها شد چراغان از سما گوید منادی

بخوان یا مصطفی ، بخوان با نام او

بخوان توحید حق ، بگو از "تفلحو"

رسول الله مدد

رب صل علی محمد ، محمد و آل محمد

******

دین اسلام از دو مبعث ، دلنواز و دلپذیر است

بعثت اول حرا و بعثت دوم غدیر است

ز یک نور خداست ، محمد با علی

نماز بی وضوست ، نبوت بی ولی

رسول الله مدد

رب صل علی محمد ، محمد و آل محمد

******

اقرا یا احمد که یار و یاورت رب جلی هست

با تو اموال خدیجه ، با تو شمشیر علی هست

به جمع انبیا ، تویی حسن ختام

با اجدادت درود ، به اولادت سلام

رسول الله مدد

رب صل علی محمد ، محمد و آل محمد

 

دریافت سبك
موضوعات : برادر میثم مومنی نژاد، عیـد مبعث،